Pcsecondlife

vanaf €250 gratis verzending

Pcsecondlife

vanaf €250 gratis verzending

Pcsecondlife

vanaf €250 gratis verzending

pcsecondlife

CO2 Meters

Mensen ademen zuurstof (o2) in en kooldioxide(C02) uit. De C02-concentratie hangt samen met door het menselijk lichaam afgeven verontreinigingen en ziektekiemen en is. Daarom een goede indicator voor de binnen lucht kwaliteit. En de mate van luchtverversing .Hoe hoger de C02-Concentratie des te slechter de luchtkwaliteit. Een C02 Meter maakt de ventilatiebehoefte en mogelijke ventilatie problemen zichtbaar.

co2 meter

Je moet gesloten ruimten waar langdurig meerdere mensen verblijven bewust ventileren om schadelijke stoffen.(o.a. virussen ) af te voeren en voldoende frisse lucht aan te voeren. Een C02 meter (ook wel ventilatiemeter genoemd)is het aangewezen meetinstrument om de luchtverversing te monitoren.

Door de luchtkwaliteit te monitoren met een C02 meter word je tijdig gewaarschuwd als de C02-conentratie te ver is opgelopen. Op dat moment kun je direct maatregelen nemen om de ventilatie te verbeteren. Als je bent aangewezen op natuurlijke ventilatie kun je denken aan het openen van ramen, deuren en luchtroosters. In het geval van mechanische ventilatie kan een hoge C02-Concentratie wijzen op teveel recirculatie en te weinig toevoer van verse lucht.